Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Απόλυτα συνεπής με την δέσμευση της, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κ. Σοφία, υλοποίησε την ασφαλτόστρωση προς το ξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής στην Βροντού Πιερίας.

Ένα έργο που ζητούσαν πολλά χρόνια οι κάτοικοι της Βροντού Πιερίας, την ασφαλτόστρωση προς το ξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής και δεσμευτικέ να...
το πραγματοποίησε, υλοποιήσει η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κ. Σοφία Μαυρίδου με την συνδρομή του Περιφερειακού Συμβούλου της Π.Ε. Πιερίας κ. Δημήτρη Τσιμήτρη, ώστε να επιτευχτεί η χρηματοδότη και η υλοποίηση του έργου. Η ολοκλήρωση του έργου πραγματοποιήθικε με την καθοριστική διοικητική συμβολή του Δημάρχου Δήμου Δίου –Ολύμπου κ. Κώστα Δημόπουλου την άριστη συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Αθανάσιου Καλαϊτζή.


Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από τη Περιφερειακή Ενότητα Πιερία μέσου του Πρόγραμματος Επενδυτικών Δαπανών (ΚΑΠ) έτους 2016. Η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε από την από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, μετά την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης χαλικοστρωμένης οδού, από Αγ. Αποστόλους έως Αγ. Παρασκευή της Δ .Κ. Βροντούς, συνολικού μήκος 1.100m και πλάτος έως 5,5m, με την κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας (υποβάσεως–βάσεως), και τεχνικών έργων απορροής των όμβριων υδάτων της οδού.

Το έργο συμβάλει με τον καλύτερο τρόπο στην ανάδειξη του πολιτιστικού, θρησκευτικού και φυσιολατρικού αποτυπώματος στην βορειοδυτική πλευρά του Ολύμπου. Επίσης προσφέρει ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στους αγροτών της περιοχής προς τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις.