Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

Σήμερα στις 7 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβουλίου του δήμου Δίου - Ολύμπου

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας, στις... 

02.08.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/​2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1.Επαναδιατύπωση — τροποποίηση καταστατικού ΔΕΑΔΟ Α.Ε., επανακωδικοποίηση και ορισμός υπευθύνου. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
2.Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 1062016 και 1132016 Α.Δ.Σ.» (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
3.Καθορισμός ύψους αμοιβής κατ’ αποκοπή, στη Δικηγόρο Μαρία Κάκαλου, που υπερβαίνει το όριο του κώδικα δικηγόρων για έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
4.11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
5.Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη εφαρμογής Γ΄ κεφαλαίου επέκτασης πολεοδομικής ενότητας Γα Λιτοχώρου Δήμου Δίου – Ολύμπου». (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
6.Λήψη απόφασης για παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορη οικογένεια με προβλήματα υγείας. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
7.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Πλαταμώνα». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
8.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Κονταριώτισσας». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
9.Επικύρωση απόφασης εκτελεστικής επιτροπής σχετικά με τις αυθαίρετες καταλήψεις δημοτικών ακινήτων και υπερβάσεις στα όρια παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
10.Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του για το Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Πιερίας «ΑΤΡΑΚΤΟΣ» (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/​νος, Δήμαρχος).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γαλάνης Αστέριος