Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

Ποιοι εξαιρούνται από την χρήση ζώνης ασφαλείας σύμφωνα με ΚΟΚ;

Πολλές φορές οδηγοί και συνεπιβάτες λησμονούν την ζώνη ασφαλείας κατά την μετακίνηση. Θα πρέπει όμως να ...

αντιληφθούν την επικινδυνότητα της συνήθειας αυτής. Καιρός να αλλάξουν συνήθειες!

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας καθορίζονται τα πρόσωπα που υποχρεούνται και που εξαιρούνται από την χρήση της ζώνης ασφαλείας. Η παραβίαση των διατάξεων της παραγράφου επιφέρει χρηματικό πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 10 ημέρες και 5 βαθμούς ποινής στο point system.

ΑΡΘΡΟ 12 : Γενικές διατάξεις

Παράγραφος 5. Η χρήση των ζωνών ασφαλείας είναι υποχρεωτική τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους επιβάτες των οχημάτων. Της υποχρέωσης αυτής εξαιρούνται οι οδηγοί επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, όταν οδηγούν αυτά εντός της περιμετρικής τους ζώνης, τα άτομα με παθήσεις για τα οποία δεν ενδείκνυται η χρήση της ζώνης, όταν τούτο αποδεικνύεται από πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, οι έγκυες γυναίκες, όταν είναι εφοδιασμένες με σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό που αναγράφει και την ημερομηνία λήξης, τα άτομα που το ανάστημά τους είναι κάτω από 1.50 μ., ως και οι οδηγοί οχημάτων που κάνουν συνεχείς στάσεις, όπως ταχυδρομικοί διανομείς κ.λπ.. Για τη μεταφορά παιδιών ηλικίας μικρότερης των 12 ετών με αυτοκίνητο είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικών μέσων συγκρότησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ.. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι προδιαγραφές για τα ειδικά μέσα συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή.

Η ζώνη ασφαλείας σώζει ζωές! Φορέστε την!