Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Δίου - Ολύμπου στις 28.09.2016

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις...
28.09.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος,
  Αντιδήμαρχος).
 2. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 292.048,10 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για
  την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και σχετική 13η αναμόρφωση

  προϋπολογισμού. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
 3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων B΄ τριμήνου 2016 του Δήμου Δίου –

  Ολύμπου. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
 4. Παραγραφή αξιώσεων – απαιτήσεων από το Δήμο Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση

  Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανομή πιστώσεων για την επισκευή και
  συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

  (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανομή πιστώσεων για την κάλυψη
  λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου. (Εισήγηση Καλαϊτζής

  Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
 7. Λήψη απόφασης για σύμβαση διαβαθμικής συνεργασίας με την Π.Κ.Μ. Π.Ε.
  Πιερίας για την πράξη «Εγκατάσταση πρόσβασης ΑΜΕΑ SEATRAC σε παραλίες

  της Π.Ε. Πιερίας. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευής, Ειδικός Συνεργάτης).
 8. Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ αριθμ 15545 (07/09/2016) ένσταση του
  αναδόχου του έργου «Κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στην περιοχή «Πυξάρι»

  της Δ.Κ.Καρίτσας. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
 9. Καθορισμός ύψους αμοιβής κατ’ αποκοπή, στο Δικηγόρο Ελευθεριάδη Αθανάσιο
  του Θεοχάρη, που υπερβαίνει το όριο του κώδικα δικηγόρων. (Εισήγηση

  Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).
 10. Λήψη απόφασης για μείωση ή μη μισθώματος μετά από αίτηση του Ιππικού

  Ομίλου Λιτοχώρου. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
 11. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 136,00 € στον Φυσικόπουλο Αναστάσιο
  του Γρηγορίου ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος,

  Αντιδήμαρχος).
 12. Εξέταση αιτήματος του Παραλυκίδη Δημητρίου μισθωτή του Ορειβατικού
  Καταφυγίου στη θέση ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος,

  Αντιδήμαρχος).
 13. Έγκριση της αριθμ. 87/2016 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΝ.Ο. με θέμα
  «Επαναδιατύπωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Αν.

  Ολύμπου». (Εισήγηση Σιώκας Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος.).
 14. Λήψη απόφασης για την υποδοχή – απασχόληση μέσω πρακτικής άσκησης έως
  επτά (7) μαθητών της σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. (Εισήγηση Μακρίδης

  Παρασκευής, Ειδικός Συνεργάτης).
 15. Καθιέρωση 24ης επταήμερης λειτουργίας (Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες
  ημέρες) Υπηρεσιών καθαριότητας, ανακύκλωσης και ύδρευσης αποχέτευσης του

  Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
 16. Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης «Άνεσις» στη Δ.Κ.

  Πλαταμώνα ως εποχική. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
 17. Έγκριση και διάθεση δαπάνης για τη φιλοξενία αποστολής του Δήμου KOBANYA

  Βουδαπέστης. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικών

  οδών Δ.Ε. Δίου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κρασπεδώσεις –
  πλακοστρώσεις στην Δ.Ε. Αν. Ολύμπου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος,

  Αντιδήμαρχος).
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής
  οδοποιίας στην Δ.Ε. Αν. Ολύμπου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος,
  Αντιδήμαρχος).
 21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις
  δρόμων στη Δ.Ε. Αν. Ολύμπου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος,

  Αντιδήμαρχος).
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις

  δρόμων στη Δ.Ε. Δίου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση

  δρόμων στη Δ.Ε. Λιτοχώρου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
 24. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης παραλιακής

  οδού στην Τ.Κ. Σκοτίνας». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
 25. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική Μελέτη αποτύπωσης και
  οριοθέτηση δημοτικών οδών και κ.χ. στη Δ.Ε. Λιτοχώρου». (Εισήγηση Καλαϊτζής

  Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
 26. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή
  περίφραξης στη λαϊκή αγορά των Ν. Πόρων». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος,

  Αντιδήμαρχος).
 27. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης για συνέχιση της μελέτης με τίτλο
  «Κτηματογράφηση πολεοδόμηση & πράξη εφαρμογής περιοχών επεκτάσεων
  οικισμού Δ.Δ. Πλαταμώνα Δήμου Ανατολικού Ολύμπου». (Εισήγηση Γαλάνης

  Αστέριος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
 28. Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης ως προς την διάρκεια υλοποίησης του
  έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – χώρου στάθμευσης και
  περίφραξης, κέντρου πληροφόρησης επισκεπτών και μουσείου φυσικής ιστορίας

  του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου». (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
 29. Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου
  «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-χώρου στάθμευσης και περίφραξης,
  κέντρου πληροφόρησης επισκεπτών και μουσείου φυσικής ιστορίας του Εθνικού

  Δρυμού». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
 30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Δίκτυα
  αποχέτευσης Δ.Δ. Δίου - Πλατανακίων, Αγ. Σπυρίδωνα, Κονταριώτισας, Ν.

  Εφέσου Ν. Πιερίας» (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
 31. 1η Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Έργο κρασπέδωσης –
  πεζοδρόμησης στη Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς (Από OLYMPIAN BAY μέχρι Ο.Σ.Ε.)».

  (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
 32. 1η Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα σε
  δρόμους του Δήμου Δίου – Ολύμπου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος,

  Αντιδήμαρχος).
 33. 4η Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών

  οδών Δήμου Δίου – Ολύμπου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
 34. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη έργου αποκατάστασης ΣΓ από ΧΘ

  399+000 έως ΧΘ 400+850». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
 35. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη έργου δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ.

  Κονταριωτίσσης». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
 36. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στην θαλάσια περιοχή «Βαρυκό»
  με σκοπό τη δοκιμαστική εγκατάσταση θυννείου. (Εισήγηση Γιάννακα Ελένη,

  Αντιδήμαρχος).
 37. Λήψη απόφασης για παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορη οικογένεια με

  προβλήματα υγείας. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
 38. Λήψη απόφασης για παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορη οικογένεια με

  προβλήματα υγείας. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γαλάνης Αστέριος