Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Στην 32η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 2016» ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου θα συμμετάσχει στην 32η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 2016», στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου 2016 φιλοξενούμενος στο Περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 2016», που διοργανώνεται από την ΔΕΘ-HELEXPO, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  αποτελεί το κύριο σημείο συνάντησης  των επαγγελματιών του τουρισμού και φιλοξενίας στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. 

Στο περίπτερο 13 σταντ 69 οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν  για τις οικολογικές αξίες της Προστατευόμενης Περιοχής, για τα προγράμματα και τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου στην περιοχή ευθύνης του,  αλλά και για τη δυνατότητα επίσκεψής τους στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για τους εμπορικούς επισκέπτες την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου από τις 10.00 έως τις 20.00, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι ανοιχτή και για το κοινό.

Πληροφορίες για την «Philoxenia 2016» στο τηλέφωνο: 2310 291264 και στην ιστοσελίδα philoxenia.helexpo.gr
Πληροφορίες για τον Φορέα Διαχείρισης Ολύμπου στην ιστοσελίδα www.olympusfd.gr, Fb: goo.gl και στο τηλ: 23520 83000.

ΟΦορέαςΔιαχείρισηςΕθνικούΔρυμούΟλύμπουιδρύθηκετοέτος2002μετοΝ. 3044/2002καιάρχισεναλειτουργείτο2003.Διοικείταιαπό11μελέςΔιοικητικό ΣυμβούλιοόπουεκπροσωπούνταιΦορείςτηςΚεντρικήςΔιοίκησηςτηςΤοπικής Αυτοδιοίκησηςκαιτηςτοπικήςκοινωνίας.ΟιαρμοδιότητεςτουΦορέαΔιαχείρισης ΕθνικούΔρυμούΟλύμπου καθορίζονταιαπότο άρθρο15του Ν. 2742/99καιμεταξύ άλλωνείναι: ηενημέρωση,εκπαίδευσηκαικατάρτισητουπληθυσμούσεθέματα διαχείρισης και προστασίας των περιοχής, η συστηματική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρωντηςπροστατευόμενηςπεριοχής,η φύλαξηκ.α.Τα γραφεία του Φορέα βρίσκονται στο Κέντρο Πληροφόρησης Ολύμπου στο Λιτόχωρο.

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
Γραφείο Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης  και Δημοσιότητας
Κέντρο  Πληροφόρησης  Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
ΛιτόχωροΤ.Κ.: 60200,T.Θ.37,Τηλ.: 2352083000, Φαξ:2352083974
E-mail:fedolymp@otenet.gr& themida@olympusfd.gr