Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της Πανσόφου

Εις την Ιεράν Μονήν Οσίου Εφραίμ του Σύρου, εις την Κονταριώτισσαν - Κατερίνης, θα τελεσθή Ιερά Αγρυπνία, την...
Πέμπτην 24ην Νοεμβρίου ε.ε., και ώραν 8.30 βραδυνήν, επί τη μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νύμφης του Χριστού Αικατερίνης της Πανσόφου. 

Εκ της Ιεράς Μονής
ΤΗΛ.: 23510 51591