Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Ανακοίνωση - Πρόσκληση - Ειδοποίηση εκταφής

Ο Δήμος Δίου – Ολύμπου σας ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι από 1-1-2016 τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός Κοιμητηρίων που εγκρίθηκε με την αριθ. 288/2014 απόφαση του Δ.Σ. και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 791/25-2-2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.


Σύμφωνα με τα παραπάνω και εφόσον έχουν παρέλθει τέσσερα (4) και πλέον έτη από την ημερομηνία ταφής, εάν εντός τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευση της παρούσης δεν εμφανισθούν συγγενείς ή άλλοι ενδιαφερόμενοι των παρακάτω ενταφιασμένων στα κοιμητήρια Δ.Ε. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ:

  1. Θέση 1309: REGINALD - JOHN DOWNER & ΛΑΜΠΡΙΝΗ
  2. Θέση 2105: ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ και
  3. Θέση 2307: ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,

ο Δήμος Δίου – Ολύμπου θα προβεί σε αναγκαστικές εκταφές.


ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΚ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ