Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Επιλογή υδρονομέων άρδευσης έτους 2017

Μετά την λήξη της προθεσμίας και την υποβολή αιτήσεων, δεκαεπτά (17) στο σύνολο, από...
πλευράς των ενδιαφερόμενων και μετά τον σχετικό έλεγχο των αιτήσεων και συνεκτίμησης της εμπειρίας , του τόπου κατοικίας, με γνώμονα για εύρυθμη , έγκαιρη και ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας άρδευσης προτείνουμε όπως προβούμε στην επιλογή από τους παρακάτω υποψήφιους υδρονομής:


Υποψήφιοι της τ.κ. Κονταριώτισσας

  1.  Καραθάνος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
  2.  Κωνσταντίνου Αθανάσιος του Ευαγγέλου
  3.  Λιόκας Ηλίας του Γεωργίου
  4.  Τάκος Αντώνιος του Γεωργίου

Εξελέγησαν:

  1.  Κωνσταντίνου Αθανάσιος του Ευαγγέλου
  2.  Λιόκας Ηλίας του Γεωργίου
  3.  Τάκος Αντώνιος του Γεωργίου