Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Δίου - Ολύμπου ΣΗΜΕΡΑ στις 6.00 μ.μ.

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 26.04.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα...
18.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1
Λήψη απόφασης περί συναίνεσης η μη για την οριοθέτηση του ρέματος Μαυρονερίου.(Εισήγηση Ντούρος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Δήμου Κατερίνης).
2
Τροποποίηση της αριθμ. 50/2016 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την λήψη κανονιστικής απόφασης για τακτοποίηση – νομιμοποίηση εγκαταστάσεων εντός κ.χ. (Εισήγηση Σιώκας Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος).
3
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων στο Δ.Δ. Βροντούς και Δ.Δ. Καρίτσας». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
4
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδού από έτοιμο σκυρόδεμα στον οικισμό Παλαιού Παντελεήμονα». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
5
Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δ.Δ. Πλαταμώνα». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
6
Παραλαβή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με θέμα Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων μελέτης «Έργα αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών Δ.Κ. Πλαταμώνα». (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, ειδικός συνεργάτης).
7
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2016 του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
8
Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Υπογείωση εναερίων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και της αισθητικής αναβάθμισης επί της οδού Αγ. Νικολάου της ΔΚ Λιτοχώρου». (Εισήγηση Γιάννακα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
9
Λήψη απόφασης για παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορη οικογένεια. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).
10
Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης και μεταβίβαση προσκυρούμενης έκτασης στην Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς μετά από αίτηση του Κων/νου Γαλλή του Αντωνίου. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
11
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων ΤΟΕΒ Έλος Βαρυκού οικ. έτους 2017. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).
12
Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής έργων – εργασιών έτους 2017. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
13
3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2017. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
14
Έγκριση απόφασης της ΔΕΑΔΟ Α.Ε. σχετική με την αμοιβή αναπληρωτή Προέδρου και Αντιπροέδρου. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).
15
Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 300,00 € στην Ε. Χατζηλάμπρου Α.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
16
Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 67,20 € στον Αλεξίου Χρήστο του Γεωργίου ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
17
Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 37,20 € στον Σαφέτη Κων/νο του Γεωργίου ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
18
Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 67,20 € στον Γεωργαντά Δημήτριο του Θεοχάρη ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
19
Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 266,92 € στον Κουτσιμάνη Χαράλαμπο του Αστερίου ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
20
Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 167,20 € στον Τσουρέκα Διονύσιο του Αστερίου ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
21
Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 602,03 € στην Παπάζογλου Σοφία του Ευαγγέλου ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
22
Λήψη απόφασης για χρηματοδότηση της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΟ. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
23
Λήψη απόφασης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Αστικό ΚΤΕΛ Κατερίνης και το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Πιερίας για την εκτέλεση δρομολογίων ενόψει της τουριστικής περιόδου. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, ειδικός συνεργάτης).
24
Λήψη απόφασης για ανάθεση ή μη σε δικηγόρους Δ.Σ. Κατερίνης λόγω αδυναμίας για υποβολή ενστάσεων αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών δημοτικών εκτάσεων στη Δ.Κ. Καρίτσας και στις Τ.Κ. Δίου & Αγίου Σπυρίδωνα, ορισμός αμοιβής. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).
25
Λήψη απόφασης για την επιλογή υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2017. (Εισήγηση Μπαμπανίκας Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος).
26
Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης εμβαδού 11.500 τ.μ. στη θέση Παλιόπορος της Δ.Κ.Λιτοχώρου. (Εισήγηση Γιάννακα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
27
Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης (Αμπελώνας) εμβαδού 149.500 τ.μ. στη θέση ζευγαρολίβαδο της Δ.Κ.Λιτοχώρου. (Εισήγηση Γιάννακα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
28
Λήψη απόφασης για κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2016 και υπολοίπων προηγούμενων κατανομών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παπαμιχαήλ Αθανάσιος