Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Η Διασωστική Ομάδα Πιερίας στον Μορφωτικό Σύλλογο Θρακικός Γανόχωρας

Μετά από πρόσκληση του Μορφωτικού Συλλόγου Θρακικός Γανόχωρας, η Διασωστική Ομάδα Πιερίας (Δ.Ο.Π.), βρέθηκε στο χώρο τους και...
παρουσίασε Α Βοήθειες (Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση-ΚΑΡΠΑ, πλάγια θέση ανάνηψης ή ασφαλείας, εξαγωγή ξένου σώματος από πνιγμονή).
Ευχαριστούμε το Δ.Σ. του Συλλόγου για την όμορφη φιλοξενία τους.