Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

υνεδρίασης μελών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 ώρα 10:00 π.μ η Συνεδρίαση του...
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου της Πολιτικής   Προστασίας του Δήμου Πύδνας Κολινδρού  με την συμμετοχή των φορέων που την  απαρτίζουν  για το παρακάτω θέμα: 

«Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017».

Στην συνεδρίαση,  χρέη Προέδρου εκτέλεσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνος Κακάνης, ο οποίος μετέφερε τους χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαγδάρη στους φορείς που απαρτίζουν το Σ.Τ.Ο για την άψογη συνεργασία μέχρι και σήμερα με τον Δήμο.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνος Κακάνης, αφού ευχαρίστησε  τους προσκεκλημένους φορείς για την παρουσία τους, τόνισε ότι κύριο μέλημα όλων πρέπει να είναι η πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση των φαινομένων που προκύπτουν.

Διαβεβαίωσε την ετοιμότητα που έχει ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού  τόσο σε μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό  για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από επικείμενες πυρκαγιές.

Συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα ετοιμότητας, και συνεργασίας μεταξύ των φορέων, οι προτεραιότητες επέμβασης κάθε φορέα σε περίπτωση συμβάντος και οι απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Τονίστηκε η στενή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των αρμόδιων φορέων, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, όπως και η ιδιαίτερα σημαντική συμβολή των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και των αγροτών μαζί με εθελοντές που  ανταποκρίνονται πάντοτε πρόθυμα ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές.

Αποφασίστηκε να είναι συνεχείς οι παρεμβάσεις  του Δήμου, ώστε να γίνεται επιμελής  καθαρισμός βλάστησης σε επικίνδυνα σημεία. Επισημάνθηκε η ανάγκη ενημέρωσης- ενεργοποίησης με κάθε μέσο των  πολιτών, ώστε να γίνει αποψίλωση στις ιδιοκτησίες τους και η κοπή κλαδιών που εξέχουν σε  δρόμους, προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση των πυροσβεστικών και λοιπών οχημάτων.

Διατυπωμένη πρόθεση του Δήμου Πύδνας Κολινδρού είναι να αντιμετωπιστούν άμεσα όσα προβλήματα διαπιστώθηκαν και σε στενή συνεργασία με τους λοιπούς φορείς Πολιτικής Προστασίας  ώστε να εξασφαλίζεται η ετοιμότητα  της αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων  από πυρκαγιές.

Στην συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύδνας Κολινδρού παραβρέθηκαν:

Η κα. Κρυσταλλένια Γεωργιάδου, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊσταμένη  της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας- Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, ο κ. Νίκος Μοσχοβίτης, στέλεχος  της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας- Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, ο κ. Νικόλαος Χηνόπουλος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Ν. Πιερίας, ο κ. Στέφανος Σφουγγάρας, στέλεχος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Ν. Πιερίας, ο κ.  Όθων Παπαϊωάννου, Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ Μωυσής Μαυρίδης Δημοτικός Σύμβουλος, η κα. Μαρία Αβραμίδου, Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μακρυγάλου, ο κ. Ευάγγελος Φαλάρας, Ανιπύραρχος-Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Πιερίας, ο κ. Μενέλαος Σβήρκος, Πυρονόμος-  Διοικητής  του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κολινδρού, ο κ. Αντώνιος Κούρτης, Διοικητής του Α.Τ Κολινδρού  Υ/Α, ο κ. Δημήτριος Καραμέλλιος, Διευθυντής Τεχνικών έργων & Πολεοδομίας του Δήμου Πύδνας  Κολινδρού, η κα. Χρυσούλα Λυκίδου, ιατρός του Κ.Υ Αιγινίου η κα. Βασιλική Βλανίδου, Νοσηλεύτρια του Κ.Υ Αιγινίου, ο κ. Περικλής Μουτίσιας εκπρόσωπος του κυνηγητικού Συλλόγου Αιγινίου και περιχώρων και ο υπεύθυνος του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύδνας Κολινδρού κ. Θωμάς Γκέκας.