Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

ΔΕΥΑ Δίου – Ολύμπου: Επείγουσα ανακοίνωση

Η Διοίκηση της ΔΕΥΑ Δίου – Ολύμπου (πρώην ΔΕΥΑΑΝΟ), καλεί τους δημότες που δεν έχουν εξοφλήσει τις προηγούμενες όφειλες τους, να προσέλθουν για την άμεση αποπληρωμή ή ρύθμισή τους.


Σε διαφορετική περίπτωση και για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της επιχείρησης, η διοίκηση θα προβεί στη διακοπή της παροχής της υδροδότησης και στην αναγκαστική είσπραξη σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, χωρίς δεύτερη ενημέρωση.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευάγγελος Γρεβενίτης