Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Απόφαση Δημάρχου δήμου Δίου - Ολύμπου

Ο δήμαρχος Δίου-Ολύμπου με νεώτερη απόφαση αιφνιδιαστικά τροποποιεί και επαναδιατυπώνει προγενέστερη απόφασή του περί...
«Εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προέδρους των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου». 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στο εξής οι πρόεδροι δύνανται να θεωρούν ΜΟΝΟ το ακριβές αντίγραφο διαφόρων εγγράφων και ΔΕΝ έχουν δικαίωμα να θεωρούν το γνήσιο υπογραφής οποιουδήποτε εγγράφου π.χ. ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης αγροτικών κτημάτων, υπεύθυνων δηλώσεων κλπ. 


Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται είτε από τα Αστυνομικά Τμήματα είτε από τα κατά τόπους γραφεία των ΚΕΠ του Δήμου Δίου-Ολύμπου. 

Εξαιρούνται της απόφασης διατηρώντας το αρχικό δικαίωμα τους οι πρόεδροι Σκοτίνας, Παντελεήμονα και Πόρων!
 

Η απόφαση έχει ισχύ από 13 Ιουνίου 2017.


Νάτσιου Παρασκευή

Πρόεδρος τ.κ. Κονταριώτισσας