Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Μαθήματα Α Βοηθειών στον Συνεταιρισμό Ραδιοταξί Κατερίνης

Η Διασωστική Ομάδα Πιερίας σε συνεργασία με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού των  Ραδιοταξί κ. Γιώργο Παρθενίδη, τη Δευτέρα 12  Ιουνίου, παρουσίασε στα...
γραφεία τους  Α Βοήθειες (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, Πλάγια Θέση Ασφαλείας και Πνιγμονή-Εξαγωγή ξένου σώματος- Heimlich)

 Οι παρευρισκόμενοι, μέσα από μία διαδραστική παρουσίαση, είχαν την ευκαιρία να κάνουν πρακτική εξάσκηση καθώς και να επιλύσουν απορίες τους σχετικά με το θέμα.

 Τα καθημερινά περιστατικά που αντιμετωπίζουν μέσα στο ταξί αλλά και έξω περιμένοντας στη βάση τους είναι πολλά και ποικίλα. Έτσι η εκπαίδευση των οδηγών και η χρησιμότητα των γνώσεων αλλά και των δεξιοτήτων πάνω στις πρώτες βοήθειες θεωρήθηκε αναγκαία, λόγω της φύσης της δουλειάς τους.