Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

1ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβα-κοκαλλιέργεια της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Πιερίας