Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Έκδοση απόφασης Περιφερειάρχη ΠΚΜ σχετικά με την Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020»

Η  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Πιερίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η με ΑΔΑ: ΨΘΥΑ7ΛΛ-Ψ7Ξ απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την...
Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1  «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016, για τους πρώτους 2052 Δικαιούχους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.


Η ανωτέρω απόφαση, που αφορά όλους τους δικαιούχους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και πίνακας που περιλαμβάνει μόνο τους δικαιούχους της ΠΕ Πιερίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΕ Πιερίας.