Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Πιστοποιητικά πληροφορικής σε 34 εργαζόμενους με το πρόγραμμα της Κοινωφελούς εργασίας
Τα πιστοποιητικά πληροφορικής σε εργαζόμενους στο Δήμο Κατερίνης με το πρόγραμμα της Κοινωφελούς εργασίας απονεμήθηκαν το περασμένο Σάββατο, σε εκδήλωση στο ΚΔΒΜ2 ΘΑΛΗΣ.


Τον Δήμο Κατερίνης εκπροσώπησε, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης Καλλιόπη Μπατάλα – Τζουμέρκα, η οποία μετέφερε τα συγχαρητήρια του Δημάρχου Σάββα Χιονίδη στους εργαζόμενους και απένειμε τα πιστοποιητικά.

Επιπλέον, όπως ανέφερε η πρόεδρος: «Σκοπός της δράσης ήταν η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, το πρόγραμμα παρακολούθησαν σε δυο κύκλους αρχαρίων και προχωρημένων δεξιοτήτων 34 εργαζόμενοι, οι οποίοι και έλαβαν το πιστοποιητικό των γνώσεων Η/Υ.

Η ταυτότητα της δράσης

Αντικείμενο της δράσης αποτέλεσε η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα.

Επίσης, η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που αποκτήθηκαν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και επιλέξαν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης υλοποιήθηκε μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία επικεντρώθηκε ως εξής:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών το οποίο περιλάμβανε 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.