Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

Πολιτική Προστασία Εθελοντισμός μέτρα αυτοπροστασίας από φυσικές καταστροφές

Ομιλία του κ. Κωνσταντίνου Κοκολάκη τ. Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονίας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Κατερίνης «ΕΚΑΒΗ» Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017 Ώρα 17:30