Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Μήνυμα Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της ΔιαφθοράςΗ 9η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί από το 2003 ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της διαφθοράς, με πρωτοβουλία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Η διαφθορά είναι έγκλημα και ζήτημα αξιοπιστίας του πολιτικού μας συστήματος. Η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι μείζον θέμα που αφορά τη Δημοκρατία, την πρόοδο και εξέλιξη της κοινωνίας μας.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης διαπίστωσε στο τέλος του 20ου αιώνα ότι το πρόβλημα της διαφθοράς έχει αμαυρώσει τις κύριες αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού μεταξύ των οποίων και αυτές των ατομικών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου κ.ά..

Το φαινόμενο της διαφθοράς συνιστά την ηθική απαξία των θεσμών. Διάφορες εκφάνσεις της διαφθοράς, όπως είναι η δωροδοκία, η δωροληψία, η κατάχρηση εξουσίας κ.ά.. εάν παταχθούν θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

Σύμφωνα και με το Γενικό Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Γκι-Μουν, «η κλοπή του δημόσιου χρήματος προς ίδιον όφελος σημαίνει λιγότερους πόρους για την κατασκευή σχολείων, νοσοκομείων, δρόμων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού».

Η διαφθορά αποτελεί σοβαρότατο εμπόδιο στην προστασία και την απόλαυση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων,  αποτελεί τροχοπέδη στην πρόοδο και στην ανάπτυξη και έχει ένα ευρύ φάσμα διαβρωτικών αποτελεσμάτων στην κοινωνία, καθώς επηρεάζει τη δικαιοσύνη, την υγεία, την παιδεία κ.ά., αποστερεί πόρους για επενδύσεις, υπονομεύει τη δυνατότητα της κυβέρνησης να παρέχει βασικές υπηρεσίες στους πολίτες.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράγοντα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών. Απαιτείται από την πολιτεία υλοποίηση εθνικού στρατηγικού σχεδίου κατά της διαφθοράς, καινοτόμες μεταρρυθμιστικές δράσεις κατά της διαφθοράς μέσα από την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, συγκρότηση ελεγκτικών μηχανισμών, εντατικοποίηση των ελέγχων,  ενίσχυση του νομικού και θεσμικού πλαισίου,  ανεξαρτησία των θεσμών , ποινική δίωξη και επιβολή κυρώσεων, ενίσχυση της πρόληψης, της ευαισθητοποίησης και της δημόσιας ακεραιότητας με κεντρικό μήνυμα ότι βασικός πυλώνας της Δημοκρατίας είναι ο σεβασμός των νόμων και της διαφάνειας ,ώστε να γίνουν αυτονόητοι οι κανόνες διαφάνειας παντού.

Από τη θέση της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Κοινωνίας των Πολιτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επισημαίνω τη σημασία υλοποίησης δράσεων ευαισθητοποίησης των νέων απέναντι στο φαινόμενο της διαφθοράς, μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος και προτείνω την ένταξη μαθήματος  με αντικείμενο την καταπολέμηση της  διαφθοράς στο πρόγραμμα σπουδών στους μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, διοργάνωση ημερίδων και διαγωνισμών με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων για τις αξίες της διαφάνειας, της εντιμότητας, της αξιοκρατίας, της ακεραιότητας και την εμπέδωση της σημασίας του κοινωνικού λειτουργήματος, της αλληλεγγύης και της ευημερίας του συνόλου έναντι του ατομικού οφέλους.


Η Αντιπεριφερειάρχης  Πιερίας
Θεματική Αντιπεριφερειάρχης  Παιδείας και Κοινωνίας των Πολιτών
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Σοφία Μαυρίδου