Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2018-2019


Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κατερίνης και ο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης ενημερώνουν ότι για το σχ. έτος 2018 – 2019, οι αιτήσεις για το...
πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 14Ιουνίου 2018 και ώρα 20:00μ.μ έως τις 03 Ιουλίου 2018 και ώρα 24:00. Οι μητέρες, που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους, μπορούν να απευθύνονται για διευκρινίσεις και πληροφορίες στον Δήμο Κατερίνης ως εξής:
Α. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κατερίνης, 2ος όροφος, γραφείο 20, ώρες 08:00 – 14:00,τηλ. 2351037000.
Β. Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης, 2ος όροφος, γραφείο 13, ώρες 08:00 – 14:00, τηλ. 2351350439
Γ. Στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κατερίνης, ώρες 09:00 – 13:00, ως εξής: 

Βρεφονηπιακοί / Παιδικοί Σταθμοί ΔΗΚΕΔΗΚ

 • Βρεφονηπιακός Σταθμός Αριστοτέλους, Αριστοτέλους 22, 2351079055
 • Βρεφονηπιακός Σταθμός Βατάν, τέρμα Χαιρωνείας, 2351077605
 • Παιδικός Σταθμός Κιουταχείας, Κιουταχείας 20, 2351079059
 • Παιδικός Σταθμός Περίστασης, Ολύμπου 2, 2351073922
 • Βρεφονηπιακός Σταθμός Ευαγγελικών, Κολοκοτρώνη 13, 2351047176


Βρεφονηπιακοί / Παιδικοί Σταθμοί ΟΠΠΑΠ

 • 1ος Παιδικός Σταθμός Κατερίνης, Ιάσωνος και Ιερομονάχου 1, 2351029107
 • 2ος Παιδικός Σταθμός Κατερίνης, Θ.Ζαφειράκη Τέρμα, 2351033470
 • 3ος Παιδικός Σταθμός Κατερίνης, Αγ.Αντωνίου 2Β, 2351023903
 • 4ος Παιδικός Σταθμός  Κατερίνης, Κρέσνας 35, 2351035666
 • 5ος Παιδικός Σταθμός Κατερίνης, Νικ.Πλαστήρα 93, 2351036044
 • 6ος Παιδικός Σταθμός Κατερίνης, Ξάνθου 23, 2351032000
 • Παιδικός Σταθμός Κορινού, Κορινός, 2351041065
 • Παιδικός Σταθμός Λόφου, Λόφος, 2351098396


Σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί προσωπικών δεδομένων, η συμπλήρωση των στοιχείων αφορά αποκλειστικά και μόνον στην αιτούσα/αιτούντα.

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.eetaa.gr .