Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου- Ανακοίνωση

Το Δ.Σ του Μ.Π.Συλλόγου "Νοσταλγοί της Παράδοσης'' καταδικάζοντας και αυτό με τη σειρά του ακόμα μια φορά τη σύναψη συμφωνίας για την ονομασία των Σκοπίων, με ομόφωνη απόφασή του...
κηρύσσει ΑΝΕΠΙΘΎΜΗΤΟΥΣ από τις εκδηλώσεις του όσους Βουλευτές του Νομού Πιερίας συμφώνησαν, συναποδέχτηκαν, και επέτρεψαν αδιαμαρτύρητα την Κυβέρνηση να προχωρήσει σ αυτήν την ΕΘΝΙΚΉ ΠΡΟΔΟΣΙΑ.Το ίδιο ισχύει και για οποιονδήποτε εκπρόσωπο φορέα,οργανισμού τοπικό ή μη που τάχθηκε ή εκφράστηκε θετικά σ'αυτήν την συμφωνία.

Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος Πηνελόπη Παπανάκου και το Δ.Σ.