Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Κονταριώτισσα: Ανακοίνωση Ε.Λ.Γ.Α.

Όσοι παραγωγοί της τοπικής κοινότητας Κονταριώτισσας έχουν υποστεί ζημιές στις καλλιέργειες τους από τη βροχόπτωση της 28ης Ιουνίου 2018, μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις ζημίας έως και την...
Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 στην ανταποκρίτρια του Ε.Λ.Γ.Α. κ. Γιάντσιου Ευγενία.

Νάτσιου Παρασκευή
Πρόεδρος τ.κ. Κονταριώτισσας