Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Απονομή επαίνων στους απόφοιτους μαθητές του Δήμου μας, σχολικού έτους 2017-2018

Απονομή επαίνων στους απόφοιτους μαθητές του Δήμου μας, σχολικού έτους 2017-2018, για την εισαγωγή τους στα Ανώτερα & Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας.