Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022

Παραχώρηση η μη της κεντρικής πλατείας Ελευθερίας της κοινότητας για την διοργάνωση εκδήλωσης

Στη Κονταριώτισσα σήμερα 11-08-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00-21:00 μμ, συνήλθε δια περιφοράς το τοπικό συμβούλιο σύμφωνα με το αρθρ.67 παρ.5 του ν. 3852/2010 για εξέταση και λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση η μη της κεντρικής πλατείας Ελευθερίας της κοινότητας για την διοργάνωση εκδήλωσης.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος δια περιφοράς προς το τοπικό συμβούλιο ανέφερε ότι το διοικητικό συμβούλιο του πολιτιστικού συλλόγου ΠΙΕΡΕΣ στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων και με σεβασμό στις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα του τόπου, αποφάσισε την πραγματοποίηση της εκδήλωσης των απανταχού «Κουντουριανών και φίλων» στις 27-08-2022.

Παρακαλούμε όπως μας παραχωρήσετε το χώρο της πλατείας Ελευθερίας της κοινότητας προκειμένου να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και την συμπαράσταση στα δρώμενα του συλλόγου.

Το τοπικο συμβούλιου, αφού άκουσε το αίτημα του πολιτιστικού συλλόγου δια μέσω του προέδρου:

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στην παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελευθερίας της κοινότητας για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (Αντάμωμα Απανταχού Κουντουριανών και Φίλων στις 27-08-2022 προσωρινού χαρακτήρα τηρούμενων όλων των νόμιμων προϋποθέσεων της ελεύθερης πρόσβασης και διέλευσης των πεζών).

 

Ο πρόεδρος της κοιν. Κοντ/σσας

Παπαδόπουλος Σ. Στέφανος