Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου στις 21/09/2022

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 21.09.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Εισήγηση για τροποποίηση της αριθμ. 111/2021 Απόφασης Δ.Σ. – Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έτος 2022 και εφεξής
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βασίλειος Βροχαρίδης
 2. Λήψη απόφασης για απόδοση στην ΔΕΠ χρηματοδότησης ποσού 79.040,00 € προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Δίου-Ολύμπου και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές
  Εισήγηση: Πρόεδρος σχολικής επιτροπής, Σοφία Ζουρζούρα
 3. Αποδοχή και 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 4. Τροποποίηση-επαναδιατύπωση Ο.Ε.Υ. Δήμου Δίου-Ολύμπου
  Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου
 5. Αποδοχή ή μη αίτησης μισθωτή ακινήτου του Δήμου Δίου-Ολύμπου για την πραγματοποίηση κατασκευής και σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ
  Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Δίου-Ολύμπου
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πατσιαρίκας
 7. Παραχώρηση χρήσης των δημοτικών γηπέδων Πλαταμώνα και Ν. Πόρων για την αγωνιστική χρονιά 2022-2023
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βασίλειος Βροχαρίδης
 8. Παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου «ΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ» για την αθλητική περίοδο 2022-2023
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πατσιαρίκας
 9. Παραχώρηση χρήσης κλειστού γυμναστηρίου «ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ»
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πατσιαρίκας
 10. Παραχώρηση χρήσης γηπέδων αντισφαίρισης Λιτοχώρου
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πατσιαρίκας
 11. Παράταση ή μη μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην παραλία Σκοτίνας
  Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 12. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης 15,5 στρ. (Παλιόπορος – Λιτόχωρο)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 13. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ή μη δύο δημοτικών εκτάσεων 5 στρ. (Πέλλα – Λιτόχωρο)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 14. Ορισμός επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
  Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ, Ουρανία Κατσαμάκα

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία