Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

Δήμος Δίου Ολύμπου: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 8 μηνών (ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου, ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας)


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Δίου - Ολύμπου.

Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ ή ΕΔΩ