Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση τοπικού συμβουλίου

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση τοπικού συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου Κονταριώτισσας στις 25/1/2023  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μμ, για την συζήτηση και λήψη απόφασης του μοναδικού θέματος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Τοπικού Συμβουλίου της κοινότητας».

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση ζημίων στο ΚΕΠ Κονταριώτισσας λόγω έκρηξης του ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς (Είσοδος ΚΕΠ, πόρτα Λαογραφικού Μουσείου, κλπ)


Ο πρόεδρος της κοιν. Κοντ/σας

Παπαδόπουλος Σ. Στέφανος