Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023

Αικατερίνεια Έκθεση Φωτογραφίας: ΓΥΝΑΙΚΑ εστί - Στέλλα Τζιτζιλή (εγκαίνια Κυριακή 26/11, ώρα 19:00 - Αστική Σχολή)