Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023

Πρόεδρος τ.κ. Κονταριώτισσας,

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση τοπικού συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου Κονταριώτισσας στις 29/11/2023  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μμ, για την συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θέματων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Τοπικού Συμβουλίου της κοινότητας».

1) ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση ή μη αυθαίρετης χρήσης τμήματος του με αριθμ. 1082 δημοτικού αγροτεμαχίου, της Κοινότητας Κονταριώτισσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για το έτος 2023»

2) ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση ή μη αυθαίρετης χρήσης δημοτικής έκτασης, εμβαδού 15.000 τ.μ. στη θέση «Μπουρνάζι» της Κ. Κονταριώτισσας»

Ο πρόεδρος της κοιν. Κοντ/σας

Παπαδόπουλος Σ. Στέφανος