Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

Ανακοίνωση: Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας


Σας ενημερώνουμε, ότι την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019, όλες οι υπηρεσίες των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, που στεγάζονται στο...
κτίριο της Π.Ε. Πιερίας (28ης Οκτωβρίου 40, Κατερίνη), το Τμήμα Κτηνιατρικής (25ης Μαρτίου 49, Κατερίνη) η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Πιερίας (Ν. Δίκα 15, Κατερίνη), καθώς και η Διεύθυνση Β'/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας (Κ.Καρυωτάκη 2,Κατερίνη) και το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πιερίας (Κ.Ε.Σ.Υ. - Ξηρομερίτου 15, Κατερίνη), θα κλείσουν για το κοινό από τις 14:00 μ.μ. έως τη λήξη του ωραρίου, καθώς θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο των υπηρεσιών μυοκτονίας και απεντόμωσης-απολύμανσης, στις παραπάνω κτιριακές εγκαταστάσεις.